Ny teknisk forskrift med U-verdi krav 0,80 [W/(m2 K)] gjelder fra 1. januar 2016

Kravet vil gjelde fra 1.januar 2016, med en overgangsperiode frem til 1. januar 2017. Det betyr at alle bygg som byggemeldes etter 1. januar 2017 skal følge de nye reglene.
Kravene til vinduer er U-verdi 0,80 med minimumskrav 1,2. VELUX Norge AS kan levere vinduer med U-verdi 0,80, men kravet vil gjelde som gjennomsnittsverdi for en hel leveranse.

Egenskaper ved et U-verdi 0.8 takvindu

Nyt U-verdi 0.8 takvindu opfylder ny energikrav

Dette vinduet leveres med et avansert tredobbelt utvendig glass samt et ekstra innvendig dobbelt glass, som gir meget god varmeisolering. Derfor vil du oppleve et varmere hus og lavere strømregninger.

Optimeret isoleringsevne

The unique frame insulation ensures an optimised insulating power, keeping the window even more tight in order to minimises the heat loss out through the window.

Super lavenergirude

The window has a super low energy pane, due to of a unique gas filling in the pane. This improves the u value for the window and hence improves the heat loss though the window.

Frame insulation

The frame insulation is placed on bottom frame cover, top frame covor and side frame cover

Pane

The pane is especially made for super low u values, which is the case for VELUX roof window with a u value of 0.80

Solskjerming

Det blir helt mørkt med blendings- og energigardiner. Demp lyset med rullegardiner, plissegardiner eller perseinner.

Er du klar for å kjøpe?